Postup tvorby Genoportrétu

Pre tvorbu Genoportrétu je potrebná DNA konkrétneho človeka.
Najskôr si odoberiete špeciálnym štetôčkom vzorček z úst a to úplne bezbolestne a v pohodlí Vášho domova. V laboratóriu z tohoto vzorku získame DNA a z tej analyzujeme pomocou najmodernejších prístrojov 16 specifických úsekov (DNA markerov). Tie majú veľmi variabilné hodnoty, ktorých kombinácia je pre každého človeka na svete absolútne nezameniteľná. A práve túto kombináciu naším vyvinutým systémom zakódujeme do jednotlivých línií Genoportrétu (obdoba čiarkového kódu). Vznikne tak nádherné, hlboké a pritom jednoduché a čisté umelecké dielo. Presne také, aké má umenie byť. Plné osobitosti, proste jedinečné.

Postup tvorby Genoklenotu a Genoportrétu - navigace

ObjednávkaObjednávka
Odobranie vzorkuOdobranie vzorku
Izolácia a analýza DNAIzolácia a analýza DNA
VyhodnotenieVyhodnotenie
Zakódovanie do obrazuZakódovanie do obrazu